DIENSTEN

  • Administraties: boekhouding en samenstellen jaarrekening.
  • Belastingen: BTW, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
  • Salarisverwerking: lonen en aangiften loonheffing en pensioenen.
  • Ad hoc rapportages: begrotingen, prognoses en bedrijfsanalyses.
  • Overige adviezen: starters, rechtsvormen en financieringen.